Obchodní podmínky

Rinnovare s.r.o. (provozovatel)

Na Dolinách 1272/41, 142 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika
IČ : 24842524, DIČ : CZ24842524
Email: eshop@rinnovare.eu Mobil: +420 605 979 781

Prodej výrobků bio a zdravé výživy.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád.

Provozovatel : Rinnovare s.r.o., Na Dolinách 1272/41, 142 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, IČ 24842524. Číslo účtu: 260 7781 359/0800.  Fyzická osoba zabývající se velkoobchodním a maloobchodním nákupem a prodejem spotřebního zboží. Dále jen prodávající.

Na veškeré zboží zakoupené v eshopu www.rinnovare.eu se vztahuje dvouletá záruční doba dle OZ. Toto je povinnost kamenných i internetových obchodů.  Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká zakoupením a odsouhlasením těchto OP kupní smlouva ( VIZ OBČANSKÝ ZÁKONÍK  § 53 odst. 7. )

Kupující : při zahájení obchodního vztahu, předává kupující základní údaje, které jsou nutné k vyřízení objednávky. Popřípadě údaje pro daňový doklad. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální dohoda / kupní smlouva/ je nadřazena těmto obchodním podmínkám. -3d- V případě nepřevzetí objednaného zboží. Souhlasí kupující s tím, že prodávající,  bude požadovat vrácení nákladu na poštovné – dobírku, a to dle ceníku uvedeného v obchodních podmínkách – poštovné.

Pokud nedojde k dohodě o uhrazení těchto nákladů, které prodávajícímu vznikly a které musel uhradit přepravním společnostem, bude prodávající tyto dlužné částky, vymáhat soudní cestou. Včetně nákladů s tím spojených.

Objednávka :

-a- Kupující vytvoří a odešle objednávku. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Systém automatický potvrdí přijetí objednávky / návrhu kupní smlouvy/. Vytvořením a odesláním objednávky potvrzuje kupující že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami a souhlasí s nimi.

-b- Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, vzniká až po potvrzení objednávky. K potvrzení objednávky dochází opět elektronickou formou /email/.

-c- Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy:

 – zboží bylo vyprodáno před potvrzením kupní smlouvy. Prodávající provozuje i velkoobchodní prodej a prodej osobní, kdy může dojít k prodeji daného produktu a v mezičase nedojde ke změněn stavu skladu internetového obchodu. K této situaci může ojedinělé dojít. Snažíme se stav aktualizovat a nabídku zboží na www.sperky-ocel-janicna.cz aktualizovat, dle skutečného stavu. Ovšem člověk je tvor omylný a za případné nesrovnalosti se předem omlouváme. Pokud tato situace nastane prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud dojde ke změně objednávky na jiný druh zboží, může být na něj poskytnuta sleva.

-d-  Po připsání platby na účet prodávajícího bude zboží nejpozději následující den odesláno.

-e- V případě objednání zboží a nevyzvednuti zásilky, vzniká prodávajícímu škoda /dobírka, doprava/. 

 

Platby:

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

-a- Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do před dodáním zboží. Číslo účtu: 2607781359/0800

-b- Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: obchodní podmínky platební brány. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do před dodáním zboží.

-c-  Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je
Celková cena splatná při převzetí Zboží.

-d- Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově
při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

 

Dodací podmínky :

-a-  Zakoupené zboží je z odesláno nejpozději následující den po připsání platby na účet, případně na dobírku.

-b- Osobní předání je možné po předchozí telefonické/emailové domluvě. Při osobním předání je nutná platba předem na účet, jelikož neevidujeme platby v EET, proto není možná platba v hotovosti.

-c- Pro dopravu zboží ke klientovi využíváme služeb přepravních společností. Zboží je doručeno většinou 1-2 dny po předání zboží přepravní společnosti. 

 

Odstoupení od smlouvy :

 -a- KUPUJÍCÍ – má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V souladu  § 53 zákona odst.7 Sb., o této skutečnosti bude PÍSEMNĚ (email – pošta), informovat prodávajícího. Zboží, které bude kupující vracet, musí být patřičně zabaleno, nepoškozeno a nesmí jevit známky opotřebení, používaní či znaky poškození, které by bránily v jeho dalšímu prodeji . Pokud bude zboží takto ,,znehodnoceno”, vrátí je prodávající zpět kupujícímu na jeho náklady.

Kupující, vrátí částku za zakoupené zboží zpět prodávajícími ve lhůtě 14 dnů od zpětného převzetí zboží. Nebo potvrzení že zboží bylo odesláno zpět prodávajícímu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Prodávající vrátí kupujícímu platbu za  zboží  na jeho účet, a to včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání námi nabízený, tj. nejlevnější způsob doručení, přepravní služba.

-b- PRODAVAJÍCÍ    -viz -c-  Objednávka

 

Reklamace : 

 -a- Kupující má právo zakoupené zboží reklamovat. Reklamace se vztahuje na skryté vady (vady materiálů).  Reklamace se NEVZTAHUJE na běžné stopy opotřebení. Pokud zboží nese známky nešetrného zacházení, poškrábání, odření, špatně zvoleného procesu čištění, zlomení, přetržení, ohnutí, roztržení apod.   

   -b- Nezapomeňte, že záruční doba a životnost jsou dva rozdílné pojmy. Životnost není shodná se záruční lhůtou. Ale závisí na mnoha faktorech (způsob a četnost používání, ošetřování a celkovém zacházení). To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba. (Zákon 136/2002 sb. §619, odst. 2).

 -c- V případě oprávněné reklamace, zboží necháme opravit či vyměníme za jiné. Pokud bude cena opravy neúměrná ceně výrobku a vzniknou-li prodejci nepřiměřené náklady a nebude-li schopen kupujícímu nabídnou jiné adekvátní zboží, má právo kupující od smlouvy odstoupit. Prodávající vrátí kupujícímu celou částku ceny zboží.

 -d- Pro případné reklamace nás neprodleně kontaktujte tel. či emailem. Budeme se snažit vždy najít nějaké řešení a dle možnosti vám vyhovět a reklamaci vyřídit. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 634/1992 Sb do 30 dnů.

 -e-  Pokud je reklamace neoprávněná – záruka se neprodlužuje. V případě uznání reklamace se záruční doba prodlužuje od data doručení zboží kupujícímu.

-f- Veškeré zboží  (reklamace, vrácení zboží ) zasílejte výhradně na adresu provozovny  Rinnovare s.r.o., K Labeškám 821, 149 00 Praha 4 - Šeberov.

 

Ochrana osobních údajů :  Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu  příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující  je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.rinnovare.eu jsou platné od 1.12.2020.

 1. jen „správce“.
 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Na Dolinách 1272/41, 142 00 Praha 4 - Nusle, e-mail: eshop@rinnovare.eu telefon: +420 605 979 781
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky – nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je –  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, –  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (v případě vytvoření objednávky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, –  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je –  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,-  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
Doba uchovávání osobních údajů
 1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby –  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,-  zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,-  zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte –  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,-  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.-  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.-  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a-  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.-  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrační a informativní.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2020.